Wat is een Warmtepomp?

Een warmtepomp benut warmte uit de natuur (grond, water of lucht) en brengt ze van een relatief lage temperatuur naar een hogere temperatuur.  Die warmte kan worden aangewend voor de centrale verwarming, het sanitair water en zelfs voor de verwarming van een zwembad.
 

WELK WARMTEPOMPSYSTEEM KIEZEN ?

 

Water/water-warmtepomp

 

Deze geothermische warmtepomp haalt warmte uit grondwater.  Hiervoor worden 2 putten geboord : een pompput en een retourput.  De boordiepte (25 tot 15meter) hangt af van de bodemsamenstelling. Het grondwater wordt via de pompput naar bo en gepompt en langs de verdamper van de warmtepomp geleid, waar het zijn warmte aangeeft.  Via de retourput gaat het afgekoelde water terug naar het grondwater.  Om oxidatie en kalkafzetting te voorkomen, mag het grondwater niet in aanraking komen met de lucht.  Een vakkundige aanleg en een goede grondwaterkwaliteit zijn belangrijk voor een feilloze werking van het systeem.
 

Grond/water-warmtepomp

Deze geothermische warmtepomp haalt warmte uit de bodem.  Zonnewarmte zit immers ook in de grond opgeslagen. En vanuit de diepe ondergrond komt constant een hoeveelheid warmte (uit het magma) naar de oppervlakt.  Voor het ondergrond  buizennetwerk hebt u twee mogelijkheden : een horizontale collector of verticale sondes.
 

Lucht/water-warmtepomp

Een lucht/water-warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht en brengt die op hogere temperatuur naar het watercircuit van de centraleverwarmingsinstallatie of om het tapwater te verwarmen.  Dit systeem wordt toegepast in combinatie met vloerverwarming.

www.energiesparen.be
AlphaInnoTec warmtepomp